Økonomigrafik

Økonomi

Varme koster ikke det samme over hele landet.

Men principperne for at fastlægge varmeprisen er de samme. De er fastsat i lov om varmeforsyning.

Reglerne siger, at varmeprisen skal kunne dække de nødvendige omkostninger, der er forbundet med at producere varme. Det vil sige udgifter til blandt andet brændsler, nyanlæg og vedligeholdelse af produktionsanlæg, ledningsnet, bygninger og inventar, lønninger, forsikringer, energiafgifter m.m.

Værkerne må derfor ikke opkræve hverken mere eller mindre for varmen hos forbrugeren, end det koster at producere og distribuere den. Det princip hedder "hvile-i-sig-selv".

Det betyder, at årets over- eller underskud skal overføres til næste år og indregnes i varmeprisen.