Okt _0622

E-Forsyning

Følg med online og få et overblik over dit forbrug

Vi har nu muligheden for at tilbyde dig, at få adgang til din helt egen side via eForsyning.

Her kan du følge med i dit forbrug - er du foran eller bagefter i forhold til dit tidligere fremsendte budget??

Med E-Forsyning har du også mulighed til at finde dine årsopgørelser, budgetter og styringstabeller. Der er også mulighed for at indtaste løbende aflæsninger, så du får et mere brugbart overblik over dit forbrug.

Skørping Varmeværk aflæser alle varmemålere, via fjernaflæsning, 2 gange om året. En mellemaflæsning og en årsaflæsning, og disse aflæsninger vil være det man kan se under "mit forbrug" hvis ikke andet bliver indtastet.

Adgang til E-Forsyning kan sker via boksen "Log på E-Forsyning" her på hjemmesidens forside, eller ved at hente den nye eForsynings App, til din smartphone i App Store eller Google Play. Så kan du følge dit forbrug på din smartphone.

Første gang skal du logge på med dit forbruger nummer og en webpinkode, begge dele fremgår af opkrævning for rate 4 for varmeåret 2016/17 der bliver udsendt ca. 1. maj 2017.

 

Vejledningen til E-Forsyning kan findes her: