Klagevejledning

Har du brug for at klage over Skørping Varmeværk

Hvis du har klaget til Skørping Varmeværk, og du ikke er tilfreds med svaret/afgørelsen som vi har truffet, skal du sikre dig, at du har afgørelsen på skrift i form af brev eller mail.

Er du ikke tilfreds med svaret/afgørelsen kan sagen indbringes som civilretslig tvist ved Ankenævnet på Energiområdet:

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
tlf. 41 71 50 00
post@energianke.dk

Du kan læse mere om klagesager på ankenævnets hjemmeside www.energianke.dk

På hjemmesiden www.forbrug.dk kan du indgive en klage online via dette link:

https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/Login.aspx

(vælg "energi" og følg instruktionen)

Det koster et gebyr på 160 kr. at klage til ankenævnet. 

Klagegebyret bliver tilbagebetalt, hvis du får medhold i klagen, eller det senere viser sig, at sagen ikke er egnet til behandling ved Ankenævnet.

Der er ingen klagefrist, men du bør dog ikke vente for længe med at sende klagen til Energiankenævnet

 

EU-Kommissionens online-klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her:http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive fjernvarmeselskabets emailadresse.